StampIt

CONTACT US
+359 2 965620024 hours
Български sitemap contact us

StampIt Object

a+aa-

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit DocPro

Е-подпис
за юридически лица

 

С УЕП Stampit DocPro можете:

  • да ползвате електронни услуги, включително е-банкиране, подаване на информация към НАП, НОИ, Агенция по вписванията и др. - вижте още в Портал е-услуги;
  • да подписвате файлове - софтуер за подписване изтеглете тук;
  • да обменяте подписана и кодирана кореспонденция - по този начин страните в кореспонденцията са сигурни с кого контактуват и че обменяната информация може да се прочете единствено от адресата.

Цена за издаване (УКЕП): 40,00 лв. без ДДС / 48,00 лв. с ДДС

Цена за пълен комплект (УКЕП, смарткарта, карточетец): 60,00 лв. без ДДС / 72,00 лв. с ДДС

 

Заявете онлайн Подновяване Спиране Възобновяване Прекратяване

 

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

SSL сертификат за сигурно
идентифициране на сървър

Stampit Object

Е-подпис за доказване
авторство върху софтуерен обект

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Services developed by Information Services Plc