StampIt

CONTACT US
+359 2 965620024 hours
Български sitemap contact us

StampIt DocPro

a+aa-

Qualified electronic signature Stampit

Stampit DocPro

Qualified electronic
signature for legal entities

 

С УЕП Stampit DocPro можете:

  • да ползвате електронни услуги, включително е-банкиране, подаване на информация към НАП, НОИ, Агенция по вписванията и др. - вижте още в Портал е-услуги;
  • да подписвате файлове - софтуер за подписване изтеглете тук;
  • да обменяте подписана и кодирана кореспонденция - по този начин страните в кореспонденцията са сигурни с кого контактуват и че обменяната информация може да се прочете единствено от адресата.

Цена за издаване (УКЕП): 40,00 лв. без ДДС / 48,00 лв. с ДДС

Цена за пълен комплект (УКЕП, смарткарта, карточетец): 60,00 лв. без ДДС / 72,00 лв. с ДДС

 

Заявете онлайн Подновяване Спиране Възобновяване Прекратяване

 

StampIT Doc

Qualified electronic
signature for individuals

 

Удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

StampIT Server

Electronic signature
for secure identification
and communication with the server

StampIT Object

Electronic signature
to prove authorship
of the software object

StampIT Enterprise

Electronic signature
for internal organizational
purposes

 * Services developed by Information Services Plc