StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Цени

a+aa-

Цени на стоките и услугите на Доставчика на удостоверителни услуги на
"Информационно обслужване" АД - StampIТ, валидни от 01.01.2023 г.

StampIТ Doc - квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за физически лица

Вид на услугата Цена с ДДС за 3 г. Цена с ДДС за 1 г.
Издаване на StampIТ Doc 12,00 лв.
4,00 лв. / година
не се предлага
Подновяване на вече издадено за период от 1 година StampIT Doc
12,00 лв.
Смарт карта  10,80 лв.
Четец за смарт карти 14,40 лв.
Комплект
StampIТ Doc с период на валидност 3 години + смарт карта и четец
37,20 лв.

StampIТ DocPro - квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за физически лица, асоциирани с юридически лицa, еднолични търговци и лица, упражняващи свободни професии

Вид на услугата Цена с ДДС за 3 г. Цена с ДДС за 1 г.
Издаване / подновяване на StampIТ DocPro 126,00 лв.
42,00 лв. / година
48,00 лв.
Смарт карта 10,80 лв.
Четец за смарт карти 14,40 лв.
Комплект
StampIТ DocPro с период на валидност 1 година + смарт карта и четец
73,20 лв.

StampIТ Doc - квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за лица с трайно намалена работоспособност*

Вид на услугата Единична цена с ДДС
Издаване и управление на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) StampIТ Doc с период на валидност 3 години 5,40 лв.
1,80 лв. / година
Смарт карта 9,00 лв.
Четец за смарт карти 13,20 лв.
Обща цена за комплект 27,60 лв.

*При издаване на удостоверение по предходната точка лицето с трайно намалена работоспособност представя експертно решение на ТЕЛК, удостоверяващо намалената работоспособност, а родител на лице до 18-годишна възраст с трайно намалена работоспособност представя експертно решение на ТЕЛК и удостоверение за раждане на лицето до 18-годишна възраст.

Електронна пощeнска кутия

Вид на услугата Цена с ДДС за 3 г. Цена с ДДС за 1 г.
Абонамент за ползване на електронна пощeнска кутия 33,00 лв.
11,00 лв. / година
12,00 лв.

Други услуги от StampIТ

Вид на услугата Цена с ДДС
Консултантска помощ за един час в офиси на "ИО" АД - в работно време 12,00 лв.
Консултантска помощ за един час на място при клиента - в работно време 42,00 лв.
StampIT Seal – квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат -
StampIT Enterprise Seal – квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен печат -

StampIT Enterprise/StampIT Enterprise Pro - квалифицирано удостоверение за усъвършенстван електронен подпис за физическо лице и физическо лице, асоциирано с юридическо

Вид на услугата Цена с ДДС за 3 г. Цена с ДДС за 1 г.
Издаване / подновяване на StampIТ Enterprise / StampIT Enterprise Pro 32,40 лв.
10,80 лв. / година
12,00 лв.
Смарт карта 10,80 лв.
Четец за смарт карти 14,40 лв.
Комплект
StampIТ Enterprise с период на валидност 1 година + смарт карта и четец
33,00 лв.

StampIT SSl Server за автентичност на уебсайт

Вид на услугата
Цена с ДДС за 365 дни
Издаване / подновяване на StampIТ Server DVC - Domain Validation   60,00 лв.
Издаване / преиздаване / подновяване на StampIТ Server OVC - Organization Validation   90,00 лв.

Издаване на квалифицирани удостоверения за електронни времеви печати /удостоверяване на време - Time Stamps/

Вид на услугата Цена с ДДС
Издаване на удостоверение за време (TST) чрез потребителски интерфейс от Абонат на StampIT, притежаващ валидно квалифицирано удостоверение Безплатно
Издаване на удостоверение за време (TST) чрез автоматизиран системен интерфейс По договаряне, в зависимост от броя на издадените TST
Търсене в регистъра на издадените удостоверения за време, проверка на валидност на издадено удостоверение за време Безплатно

Забележки:

  • Подновяване представлява удължаване срока на действието за период от 1 година, считано от датата на подновяване, при условие, че няма промени в данните, записани в удостоверението. Не се предлага подновяване след издаване за период от 3 години.
  • Посочената цена за консултация на час на място при клиента се отнася за територията на населено място, където има Регистриращ орган на StampIT. Всеки започнал час консултантска помощ се таксува като пълен такъв.

Банкова информация:

"Информационно обслужване" АД
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG47UNCR76301006946403
BIC: UNCRBGSF

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД