StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Публичен регистър

a+aa-

Публични удостоверения на StampIT

 

Автоматизирано импортиране на всички публични удостоверения на StampIT Важно!!! Препоръчително за всички Windows базирани операционни системи. Ако работите с Windows 7 или по-висока версия, за да импортирате успешно базовите удостоверения на StampIT, изтеглете и изпълнете като администратор/кликнете с десен бутон върху изтегления файл и изберете Run as administrator/.

 

Публични удостоверения по eIDAS

 

Базово удостоверение на StampIT - StampIT Global Root CA

Сериен номер: 43:1B:2F:D9:6A:B3:21:19 (Hex)

Валиден от: 14 Май 2017 г. 13:50:12 GMT

Валиден до: 14 Май 2037 г. 13:50:12 GMT

Отпечатък SHA1: 31:93:85:CF:31:29:EE:9E:00:45:AE:3C:A1:09:B0:47:1B:74:54:FE

 

Оперативно удостоверение на StampIT - Global Qualified CA

Сериен номер: ‎06:99:E4:AB:96:F3:AD:9B (Hex)

Валиден от: 14 Май 2017 г. 16:44:47 GMT

Валиден до: 14 Май 2037 г. 16:44:47 GMT

Отпечатък SHA1: ‎CB:09:1E:19:FB:2F:4E:FC:4F:C9:AC:83:25:02:84:9F:E5:00:84:01

 

Публични удостоверения по ЗEДЕП

 

Базово удостоверение на StampIT - StampIT Primary Root CA

Сериен номер: 3B:21:6A:7E:91:90:24:38 (Hex)

Валиден от: 11 Ноември 2010 г. 15:13:34 GMT

Валиден до: 11 Ноември 2030 г. 15:13:34 GMT

Отпечатък SHA1: D0:C3:84:2D:7F:F2:A4:45:FD:5A:9D:E2:77:3A:15:FF:F7:EA:75:7E

MD5: 8C:26:C4:B1:93:4A:12:AD:4F:16:6D:A2:AB:C6:30:C3

 

Оперативно удостоверение на StampIT - StampIT Qualified CA

Сериен номер: 30:5C:E0:EB:DB:31:AA:AB (Hex)

Валиден от: 11 Ноември 2010 г. 15:49:08 GMT

Валиден до: 10 Ноември 2020 г. 15:49:08 GMT

Отпечатък SHA1: 59:61:EC:46:81:AA:13:93:A9:2D:12:3A:7D:6E:23:EC:3E:00:3C:8E

MD5: 5D:6B:B4:52:47:C3:8A:F7:50:54:A5:9A:12:C8:4E:63

 

Виж още публични сертификати на StampIT

Удостоверение за време на StampIT - StampIT Global TSA

Сериен номер: ‎4B:93:89:3B:21:FD:9E:1F (Hex)

Валиден от: 17 Май 2022 г. 09:02:10 GMT

Валиден до: 26 Май 2027 г. 09:02:10 GMT

Отпечатък SHA1: ‎1b8f0e69685a8bb4a2926b1177787a5ccb1f2c10

 

Удостоверение за време на StampIT - Global TSA

Сериен номер: ‎4A:C1:BF:00:04:12:33:CF (Hex)

Валиден от: 22 Май 2017 г. 16:25:41 GMT

Валиден до: 26 Май 2022 г. 16:25:41 GMT

Отпечатък SHA1: ‎EC:7B:C5:03:88:5F:E5:4A:85:56:9C:14:67:44:E8:26:48:8B:89:FF

 

OCSP удостоверение - StampIT Global OCSP

Сериен номер: 44:AA:16:DF:4C:4B:04:5E (Hex)

Валиден от: 28 Юни 2022 г. 08:39:12 GMT

Валиден до: 02 Юlи 2027 г. 08:39:12 GMT

Отпечатък SHA1: ‎0D:10:C8:1C:9D:A1:90:DC:CA:B0:9F:17:3D:D0:3A:3E:20:B7:66:D0

 

Оперативно удостоверение на StampIT - StampIt Global AES CA

Сериен номер: ‎08:53:B5:F8:9D:E7:23:6C (Hex)

Валиден от: 14 Май 2017 г. 20:06:58 GMT

Валиден до: 13 Май 2037 г. 20:06:58 GMT

Отпечатък SHA1: ‎F2:3C:6D:66:E9:C4:2E:E1:C0:92:F1:45:15:D2:B2:FF:86:6E:30:85

 

Базово удостоверение на StampIT - StampIT Domestic Root CA

Сериен номер: 01 (Hex)

Валиден от: 23 Ноември 2001 г. 11:13:22 GMT

Валиден до: 23 Ноември 2011 г. 11:13:22 GMT

Отпечатък SHA1: 97:0A:F2:BF:1B:23:44:AD:E0:9C:63:A3:7C:4F:1C:D6:74:EC:CB:DB

MD5: B5:22:88:5E:0A:59:B0:54:03:6C:AB:50:2B:25:2C:D4

 

Оперативно удостоверение на StampIT - StampIT Domestic CA NGL

Сериен номер: 0E (Hex)

Валиден от: 16 Ноември 2005 г. 11:48:36 GMT

Валиден до: 16 Ноември 2011 г. 11:48:36 GMT

Отпечатък SHA1: 3C:BC:DA:5E:0B:08:EB:38:5C:42:4A:33:50:C6:C8:E8:CB:58:65:F4

MD5: 70:88:89:32:EE:49:EC:47:5D:E9:10:C7:72:25:2C:BC

 

StampIT Domestic TSA

Сериен номер: 0C (Hex)

Валиден от: 17 Август 2004 г. 10:10:09 GMT

Валиден до: 17 Август 2011 г. 10:10:09 GMT

Отпечатък SHA1: 4C:75:02:0D:C3:43:C9:EB:31:3C:26:80:9A:B3:99:C7:89:C7:9E:A3

MD5: 79:6A:8B:F9:7B:1E:BF:E7:CE:76:C6:3B:67:C9:F7:13

 

StampIT Time Stamping

Сериен номер: 25:9A:82:6A:6D:17:C4:0E (Hex)

Валиден от: 07 Октомври 2011 г. 10:10:09 GMT

Валиден до: 10 Октомври 2016 г. 10:10:09 GMT

Отпечатък SHA1: EC:73:27:61:85:BA:3F:5E:E3:2C:BE:6D:B1:18:CE:54:6C:BC:9F:71

 

StampIT OCSP Validation

Сериен номер: 08:81:C0:BA:76:F2:96:50 (Hex)

Валиден от: 16 Февруари 2011 г. 10:10:09 GMT

Валиден до: 15 Февруари 2021 г. 10:10:09 GMT

Отпечатък SHA1: AD:44:DC:CA:05:9A:DE:39:C8:BF:01:75:2A:EC:9A:37:CA:BD:FE:8F

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД