StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit DocPro

a+aa-

Удостоверения за квалифициран електронен подпис StampIT

Stampit DocPro

Е-подпис за юридически лица

За да подновите УЕП StampIT DocPro е необходимо да представите в регистриращ орган на StampIT следното:

  • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението;
  • смарт карта със записано удостоверение.
  • в случай, че лицето не е автор на удостоверението - нотариално заверено пълномощно. Примерен образец на пълномощно можете да намерите тук;

 

В офисите на StampIT следва да подпишете:

 

Цена за подновяване: 40,00 лв. без ДДС / 48,00 лв. с ДДС


 

 

Stampit Doc

Е-подпис за
физически лица

 

Удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за доказване
авторство върху софтуерен обект

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД