StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Stampit Doc

a+aa-

Удостоверения за квалифициран електронен подпис Stampit

Stampit Doc

Е-подпис за физически лица

За да подновите УЕП Stampit Doc е необходимо да представите в регистриращ орган на Stampit следните документи:

  • документ за самоличност /лична карта/ на автора на удостоверението;
  • смарт карта.

 

В офисите на Stampit следва да подпишете:

 

Цена за подновяване: 10,00 лв. без ДДС / 12,00 лв. с ДДС


 

Stampit DocPro

Е-подпис за
юридически лица

 

Удостоверения за електронен подпис Stampit със специфично предназначение

Stampit Server

Е-подпис за сигурно
идентифициране и комуникация
със сървър

Stampit Object

Е-подпис за доказване
авторство върху софтуерен обект

Stampit Enterprise

Е-подпис за
вътрешно-организационни цели

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД