StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Срок за издаване

a+aa-

 

 

Квалифицираните Удостоверенията за квалифициран електронен подпис/КУКЕП/ на StampIT се издават в момента на посещението Ви във всеки от нашите офиси.

Издадените от StampIT КУКЕП са валидни от момента на издаване и могат да се използват веднага след инсталирането на необходимия софтуер на компютъра на клиента, от който ще се работи.

Издадените от StampIT КУКЕП работят с електронните портали на всички институции, предлагащи услуги с квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис, съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД