StampIt

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
0700 14 220денонощно
English карта на сайта контакти

Новини

a+aa-

Нови профили на квалифицирани удостоверения от StampIT, съобразени с Регламент (ЕС) № 910/2014.

30.10.2017

Уважаеми клиенти,

Информационно обслужване АД, в качеството си на доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, считано от 30 Октомври 2017 г. ще издава/преиздава квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис/печат от нова удостоверителна йерархия StampIT Global Qualified CA.

Издаваните удостоверения са съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и европейските стандарти:

EN 319 411: Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates

EN 319 412: Certificate Profiles

EN 319 421: Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Electronic Time-Stamps.

 

 * Услуги разработени от "Информационно обслужване" АД